Beskrivelse

Profilering under ombygging av Herbarium

Det største byutviklingsprosjektet i Stavanger på 50 år

Et nytt Stavanger sentrum skal ta form. Stavanger sentrum har i dag den beste kollektivdekningen i regionen, samtidig finnes det god parkeringsdekning og enkel tilkomst i sentrum.

I Ankerkvartalet er det i dag et etablert restaurant- og kontormiljø med selskaper innen bank, finans, advokat, konsulent og oljerelatert virksomhet. På Straensenteret kommer det til å bli bygget byens mest attraktive kontorsenter på ca. 8000kvm. Prosjektet vil være med på å utvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon som arbeidsplass. Lokalene vil ha en høy kvalitet, og være særlig arealeffektive. Det blir etablert kantineløsning, trening- og garderobefasiliteter.

Taket blir et av byens flotteste oppholdsrom, med restaurant og utsikt utover byen. Det blir parkering i 2. etasje, og i tilknyttet offentlig parkeringsanlegg (310 plasser), med direkte adkomst med heis til kontorene.

Kilde: http://www.herbarium.no/hjem

Oppstart 2018 og ferdigstilles 2019

Navnet Herbarium gir først og fremst et signal om mangfold, der det er et stort fokus på grønn utvikling.

Vi har utformet og levert div. trykksaker til profilering under ombygging av Herbarium, hvor det er tatt utgangspunkt i profilen til Herbarium som har fokus på det grønne. Blant annet 200m lang byggebanner, div. ibond skilt og andre bannere.