Beskrivelse

Bokomslag

Vi fikk forespørsel om å designe et bokomslag til boka «Mi livshistorie» av Bjørn Dirdal, som han ønsket å gi til sine nære og kjære da historien var etterspurt av familien. I år 2017 bestemte han seg for å prøve å skrive ned det han enda kunne huske.

Vi stod fritt frem med utformingen. Bildet vi mottok var av gården Bjørn vokste opp på, og vi ønsket å få frem følelsen av gamledager men samtidig med et moderne preg. Derav brukte vi «B»-en fra Bjørn som et element som kunne gå igjen, og brukte også denne som en innramming på forsidebilde for å understreke modernitet. Vi tok også i bruk en font som minner om de gammeldagse skrivemaskinene, for å gi en rød tråd i forhold til historien som kommer fra noen år tilbake.