Ikke bare #000000/#ffffffIkke bare #000000/#ffffff
Kreativt miljø
Skrivebord utstyrSkrivebord utstyr

Ordliste

Her ser du en oversikt over ord og utrykk vi bruker omtrent hver dag. Disse er kanskje ikke like forståelige for alle, derfor har vi satt sammen denne listen. Skulle det likevell være noe du lurer på er det bare å ta kontakt!

A-formatene

Et A0-ark som deles i to på tvers av langsiden gir to A1-ark. Et A1-ark som deles i to blir to A2-ark.Et A3-ark gir to A4-ark osv. Alle A-formatene er formlike. Her ser du mål på A-formater.

Antikva

Skrifter som har som viktigste kjennetegn at de er utstyrt med seriffer og har en tydelig kontrast mellom hårstrek og grunnstrek. (Garamond, Times, Bookman, Bodoni, Palatino m.fl.). Det skilles vanligvis mellom tre hovedgrupper av antikva: gammelantikva, overgangsform og nyantikva.

Antikva skriften Times New Roman

Antikva skriften Times New Roman

Bokstavens oppbygging

Bokstavens oppbygging

B-formatene

Standard formatserie, større enn A- og C-formatene, mest brukt til konvolutter. Utgangsformatet B0 er 1000 x 1414 cm. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Her ser du forskjellige konvoluttformater.

Bestrøket papir

Bestrøket papir er belagt med et bindemiddel for å gjøre overflaten glatt. De fleste ukeblader og magasiner er trykket på bestrøket papir. Bøker og aviser trykkes oftest på ubestrøket papir. Dette gir en mer matt overflate. Forskjellige typer papir gir forskjellige assosiasjoner og har forskjellige fargegjengivning.

CMYK farger

CMYK står for C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = black (Keycolor), og er fargesystemet som brukes mest i trykking. CMYK er et subtraktivt fargesystem – man må subtrahere (trekke fra) farger for å få hvitt eller lysere farge.

Digitaltrykk

Er en reproduksjonsteknikk der digitale filer printes direkte på substratet, til forskjell fra offset som trykker indirekte ved bruk av en fysisk plate.

DPI

Man angir oppløsningen på en bildefil i dpi. (Dots Per Inch, punkter pr. tomme). Et rasterbilde består av punkter. Hvert punkt har kun en farge. DPI er antall punkter pr. tomme i bildet. Vi bruker 300 dpi når vi skal trykke bildet, mens det holder med 72 dpi for skjermbruk. Høyere oppløsning gir bedre kvalitet og detaljgjengivelse i trykksak.

Dummy

Prøveeksemplar av en trykksak, som skal gi inntrykk av det ferdige produktets størrelse og volum, samt hovedtrekk av utforming og innhold.

Dypetsing

Fjerning av bakgrunn på et bilde eller liknende, slik at motivet femheves. Også kalt frilegging.

EPS

Encaptulated PostScript kan inneholde både vektor og bitmap grafikk. Et EPS bilde kan være CMYK, RGB, sort (1- eller 8-bit), duotone eller Lab-format. Støtter også Clipping Paths (dypetsningsmasker).

Falsing

Bretting av trykksaker etter bestemt orden. Gjøres oftest maskinelt. Se eksempler på forskjellig falsemetoder.

Folder

Trykksak som falses parallelt, med mer enn en fals.

GIF

Graphics Interchange Format er formatet som er mest brukt på Internett. GIF støtter kun Indexed Color (8-bit) og er LZW komprimert. GIF 89a støtter i tillegg Alpha channels (masker).

Grotesk

Gruppe av skrifter som er nesten uten kontrast i strekbildet, og som mangler seriffer. F.eks. Helvetica, Futura, Frutiger, Gill, Arial.

Groteske skriften Arial

Groteske skriften Arial

Innmat

Materien i en bok eller brosjyre uten omslag.

JPEG, JPG

Joint Photographic Experts Group er et bildekomprimeringsformat. JPG er et av de vanligste bildeformatene i digitale kameraer for amatørfoto, for web, og ofte for trykk. JPEG støtter CMYK, RGB og 8-bit sort, men ikke Alpha channels (masker).

Konvertering

Brukes bl.a. om omforming av data fra et filformat til et annet uten at innholdet endres.

Limfresing

Heftemetode der arkene freses i ryggen før limet påføres og bokblokken settes i omslag.

Minuskler

Alfabetets små bokstaver.

Mispasning

Det at trykket er ute av stilling, f.eks. at én eller flere av fargene i et fargetrykk ikke stemmer med de øvrige eller at trykket er ute av register.

Moaré

Utilsiktet mønster i raster som kan oppstå i fargebilder ved at det er benyttet feil rastervinkel i én eller flere av fargene. Kan også forekomme i svart/hvittbilder som er reprodusert fra rastrerte originaler.

Ombrekking

Det å dele opp en publikasjons tekst og bilder i sider og montere elementene i nøyaktig posisjon slik at de fremstår som en estetisk og funksjonell helhet.

Oppslag

De to motstående sidene i et hefte, en avis eller en bok.

Palleskjørt

Et palleskjørt er «plakater i metervare». Benyttes som dekor rundt paller eller monteres langs vegger, fryse-/fruktdisker, i vinduer etc. Spre ditt budskap på en effektiv og økonomisk måte. Ta kontakt med oss for veiledning og et godt tilbud.

Palleskjørt

Palleskjørt

Perforering

Små hull på linje tvers over en side eller et ark som gjør det mulig å rive løs en del av siden.

Personlige trykksaker

Trykksaker som er tilpasset enkeltpersoner ved å ha navnet til personen på trykksaken.

PMS (Pantone Matching System)

Også kalt spot-farge. Spot farger er rene farger. De brukes ofte som supplement til trykking i CMYK farger. Enkelt forklart er dette ferdig miksede farger ala et fargekart fra Jotun. Disse brukes på trykksaker for å gjengi spesifikke farger.

Grunnen til det, er at flere farger er vanskelige å gjengi i CMYK. Det kan være farger som er veldig mettede. For eksempel om vi skal trykke en spy-grønn farge vil vi ikke få riktig smell i fargen om vi trykker i CMYK, da kan vi legge til en spot farge. Det er vanlig å bruke denne typen farger på trykk av for eksempel konvolutter og brevark, der en ønsker at firmalogoen skal angis i korrekt farge. Om firmaet har en ensfarget logo er dette også en økonomisk fordel. Finn dine PMS-farger på Pantone sine websider.

Plott

Storformat printer, brukes til plakater større enn A3. Vanlige plakatstørrelser er 50×70 cm og 70×100 cm. Vi lager de formatene du måtte ønske.

PP folie (poly propylen)

Tynn transparent film som påføres trykkark etter fargetrykk. Finnes i både matt og blank utførelse. Gir bedre beskyttelse enn UV-lakk og ferniss. Kan påføres både bestrøket og ubestrøket papir.

PPI

Pixels per inch/bildepunkter pr tomme: Beskriver antall bildepunkter per tomme i et digitalt bilde.

Prøvetrykk

Brukes for å sjekke bildekvalitet eller andre fargeforhold.

QR-kode

En QR-kode er en strekkode som kan leses av en kameratelefon. Informasjonen i koden kan være tekst, URL eller annen data. QR er forkortelse for Quick Response. Kontaktinfoen fra et visittkort kan enkelt overføres til telefonboken på mobilen din med kun et knips! Forlenger levetiden på trykksaker og kobler sammen forskjellige medier.

QR-kode

QR-kode

Raster

Linjemønster som deler opp en halvtoneillustrasjon i punkter slik at mellomtonene kan reproduseres og trykkes. Punktene er store i de mørke partiene og små i de lyse.

Rasterbilde, pikselgrafikk

Digitale fotografiske bilder som består av bildepunkter, piksler. Det går ofte greit å redusere størrelsen på rasterbilder. Om vi forstørrer bildet, må datamaskinen prøve å regne ut hvordan de manglende bildepunktene skal se ut. Det blir sjelden vellykket. De vanligste formatene for pikselbaserte bilder er jpg, gif, tif og bmp.

Registermerker

Også kalt passmerker. Påføres for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene som påføres trykkarket.

RGB

RGB er en fargestandard som benyttes bl.a. på dataskjermer. RGB står for Red, Green, Blue og er et additivt fargesystem. Her må man legge til farger for å få hvitt eller lysere farger. RGB-farger må konverteres til trykkfarger (CMYK), før eventuelt trykk i offsettrykkeri.

Rilling

Preging av tykt papir eller kartong ved hjelp av en rundegget linjal. Strukturen i papiret får en liten knekk slik at falsingen går lettere.

Stansing

Etterbehandlingsmetode hvor trykksaken skjæres eller hulles i vinkler eller uvanlige former. Teknikken krever en egen stanseform.

Ubestrøket papir

Er et ubehandlet papir. Den innholder trefiber, er lett og strukturert. Papiret er absorberende og har en mattere, mer porøs overflate. Svært mange bøker og tidsskrifter trykkes på ubestrøket papir. Forskjellige typer papir gir forskjellige assosiasjoner og har forskjellige fargegjengivning.

Utfallende (bleed)

Det legges vanligvis til 3 mm ekstra på elementer (bilder, streker eller fargefelter) som ligger utenfor nettoformatet til trykksaken. Dette er for å unngå hvite «glis» når trykksaken beskjæres. Se illustrasjon på utfallende trykk.

Utskyting

Den innbyrdes plasseringen av sidene i en trykkform slik at de kommer i riktig rekkefølge når arket er falset.

Vektorgrafikk

Består av matematisk definerte linjer og kan forstørres uten at kvaliteten endres. Linjenes utseende bestemmes av ankerpunkter. Her blir forskjellen på vektor- og punktgrafikk demonstrert.

Versaler

Alfabetets store bokstaver. SLIKE SOM DETTE.