Beskrivelse

Byfjordparken

Byfjordparken bygges for framtiden, på industrihistorisk grunn. Fram til 1975 lå en av Bjelland sine fabrikker på området der Byfjordparken nå vokser fram og blir Stavangers nye grønne bydel ved fjorden, rett ved sentrum.

Vi har stått for utforming av annonser til Stavanger Aftenblad, trykking av invitasjoner og prospekter, samt levert ferdig montert stand til boligmessen.