WEB

INTERAKSJONS

GRAFISK

DESIGN

banner

DataTrykk – fra idè til resultat

Grafisk design, reklame, offset og digital produksjon, målrettet reklame, respons, lojalitet, kundeanalyse, distribusjon. Små format, store format og digitale format.Noen av disse begrepene er velkjente og andre burde flere ha kunnskap om. Dette er vår hverdag, prøv oss!

 Idé

Dine, mine, våre? Enhver tanke kan, via en kreativ prosess, utvikles til en god idé. I fellesskap omsetter vi gode idéer til fungerende produkter.

 Design

Design er kjernen i vår virksomhet. Vår visjon er forankret her. – Gode grafiske løsninger skapes gjennom et godt samarbeid!

 Produksjon

Våre konsulenter er spesialister i valg av rett produksjonsmetode for ditt prosjekt. Ingen prosjekt er like og vi benytter til enhver tid den optimale metode basert på kvalitet, pris og leveringstid.

 Distribusjon

Et kjent begrep med nytt innhold. Vi definerer sammen med våre kunder hvilke distribusjonsformer som er hensiktsmessige. Fra tradisjonell fysisk transport, via digitale sendinger til to-veis kommunikasjon med respons måling.